#HRUBratislava : Ako naštartovať angažovanosť zamestnancov?

Videli ste v poslednej dobe vašich zamestnancov urobiť niečo nad rámec svojich povinností? Pristupujú k firme, akoby bola ich vlastná? Ak ste si odpovedali NIE, mali by ste sa zamerať na zvýšenie angažovanosti svojich zamestnancov. Ako vytvoriť podmienky, v ktorých zamestnanci prinášajú do firmy viac svojho potenciálu a schopností, predstavila medzinárodná nekonferencia #HRUBratislava, ktorá sa konala 13. apríla 2016 v konferenčnom centre spoločnosti KPMG.

#HRUBratislava4

 

Nekonferencia nie je preklep, ale inovatívny formát stretnutia, ktorého zámerom je dosiahnuť uvoľnenú atmosféru, odbúrať počiatočnú ostýchavosť účastníkov a vytvoriť prostredie slobodného zdieľania nápadov a myšlienok. Stretnutie sa venovalo veľmi populárnej téme posledných rokov – „Angažovanosť zamestnancov“. Keď hovoríme o angažovanosti, na mysli máme taký prístup k práci, kedy zamestnanci  chcú zo seba vydať to najlepšie. Sú oddaní organizačným hodnotám a cieľom a sú tiež motivovaní prispieť svojim dielom k úspechu celej firmy.  Ako nájsť tie vhodné stratégie, ktoré podporia angažované správanie? Neexistuje jedna univerzálna cesta alebo overené odporúčanie. Nekonferencia #HRUBratislava však ponúkla skutočne širokú paletu pohľadov z praxe, kde si každý účastník prišiel na svoje.

Načúvať, komunikovať a nechať rozhodnúť

Či už zamestnávatelia alebo zamestnanci, malé spoločnosti alebo veľké, všetci vieme, že súčasná dynamika globálneho trhu prináša množstvo príležitostí, ale aj rovnako veľa rizík. Najmä keď hovoríme o rýchlom raste menších a stredných spoločností. Ako v podobnej situácii nestratiť angažovanosť zamestnancov, nás inšpiroval Dušan Antoš, (CFO – JUMP Soft). „V malých spoločnostiach sa dnes prenecháva zamestnancom čoraz viac kompetencií. Je dôležité zahrnúť zamestnancov do rozhodovania, transparentne s nimi komunikovať a zdieľať informácie,“ vysvetlil D. Antoš. Medzi zamestnancami je potrebné identifikovať kľúčových ľudí, ambasádorov lojality a angažovanosti.  Ak ich nájdeme, eliminujeme riziko, že sa nám moc personálu vymkne z rúk. Angažovaný zamestnanec koná s charakterom a férovo.

Ryba smrdí od hlavy

Ako reagovať na zistenie, že vaši zamestnanci neradi chodia do práce, strácate klientov a rastie fluktuácia? Úspešnú prípadovú štúdiu predstavil Peter Žipaj (Sodexo), ktorý ilustroval ako sú angažovaní zamestnanci skutočne dôležití najmä v situáciách krízy. Ryba smrdí od hlavy, rovnako aj angažovanosť začína vo vedení, o čom svedčí aj fotodokumentácia z terénu, kde sa manažment zapojil do bežných činností rádových zamestnancov a dokázal svoj záujem o nich.  Sledovať ich prácu a načúvať nápadom priamo v kuchyni, sklade či pri pulte znamená – byť jedným z nich. „Zamestnanci nazbierajú odvahu, ak vedia, na koho sa môžu vždy obrátiť a že v rukách majú moc, pretože ich nápady sa realizujú. Keď vidíte, ako preberajú zodpovednosť a zistíte, že miera angažovanosti sa z kritických 37% zvýšila na 78% viete, že ste odviedli kus dobrej práce,“ uviedol Žipaj.

Súťaživí startupisti

Či už hovoríme o veľkej korporácii alebo práve založenom startupe, každá z týchto štruktúr má svoje pozitíva. Rozdielny pohľad na angažovanosť medzi nimi posudzovali Lygia Fullbrook a Milan Gajdoš (KPMG). V korporácii sú jasne definované pravidlá, procesy a  zabehnutý systém, zatiaľ čo startup čelí inovácii a neistote. Startup definuje kultúra vysokej angažovanosti. Tá je typická najmä pre súčasnú mladú Generáciu Y, ktorá startup obľubuje. Ak vezmeme do úvahy, že v roku 2025 táto generácia presiahne až 75% pracujúcich, predpokladáme, že vnútorná motivácia a súťaživosť týchto ľudí vnesú startupovú kultúru aj do zabehnutých systémov korporátu.

Cf69pGtUYAAZqu0

Najcennejším kapitálom firiem v akejkoľvek štruktúre, sú teda angažovaní zamestnanci. Počúvajme ich, komunikujme  a  jednajme s nimi férovo a vráti sa nám to v  podobe nadšenia, odovzdania sa, ponorenia sa do práce a prinášania inovácií v malej aj vo veľkej firme, v startupe či korporácii.

Looking forward to meet you at the next #HRUBratislava which will happen on April 7th, 2017! Follow the updates in our website!

Subscribe to our newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.